Informacje o serwerze

Status
Offline
MOTD IP: MineRise.serv.nu
Adres połączenia 192.99.38.156:40307
Graczy online -/-
Wersja Minecraft 1.8.8
Diaxy
7
Copyright © mclista.pl