Informacje o serwerze

Status
Offline
MOTD kkkOSztenlandiaV2jjj Ø Ø Zapraszamy! Ù Ù
Adres połączenia osztenlandia.ench.pl
Graczy online -/-
Wersja Minecraft 1.11.2
Diaxy
11
Strona www Przejdź do strony www
Copyright © mclista.pl