Informacje o serwerze

Status
Online
MOTD kkkOSztenlandiaV2jjj Ø Ø Zapraszamy! Ù Ù
Adres połączenia osztenlandia.ench.pl
Graczy online 1 / 8
Wersja Minecraft 1.11.2
Diaxy
9
Strona www Przejdź do strony www
Copyright © mclista.pl