Informacje o serwerze
Status
Offline
MOTD PolyMC server
Adres połączenia mc.packet.delivery
Graczy online -/-
Wersja Minecraft 1.18.1
Diaxy
20