Informacje o serwerze
Status
Offline
MOTD Mineplay.pl & LJaymc.pl [1.8/1.17] WBIJAJ NA SQUIDGAME!
Adres połączenia mineplay.pl
Graczy online -/-
Wersja Minecraft Nierozp.
Diaxy
1