Informacje o serwerze
Status
Online
MOTD RedServ | Caves&Cliffs 1.17.1 | Limit: 2.8 Gb
Adres połączenia s716495.csrv.pl
Graczy online 0/20
Wersja Minecraft 1.17.1
Diaxy
34