Informacje o serwerze
Status
Online
MOTD Estateworld - Świat budowniczychdsc: https://discord.gg/vxpKwf9m
Adres połączenia minetopia.mine.game
Graczy online 0/30
Wersja Minecraft 1.18.2
Diaxy
3